Notícies, Mimasa

Actualitat

Un estudi realitzat per Mimasa i CENTA-IRTA ha demostrat la presència de microorganismes a l’interior dels mànecs dels ganivets, en una zona que queda protegida dels procediments actuals d’higienització, representant una font potencial de contaminació. 

L’estudi ha permès desenvolupar un nou concepte d’higienització basat en el coneixement de la cinètica d’inactivaciótèrmica dels microorganisme patògens d’interès. El sistema, totalment eficaç en la higienització, optimitza els temps de procés i minimitza el consum energètic, a més de registrar tots els paràmetres i documentar els processos d’higienització.

Mimasa presentarà a l’IFFA, la nova sèrie K, un revolucionari sistema de desinfecció de ganivets. La nova sèrie combina la rapidesa de rentat dels túnels en continu i la desinfecció tèrmica dels armaris, amb la màxima eficiència, ja que l’equip, a més de poder realitzar els programes clàssics de temps i temperatures prefixats, permet calcular la letalitat acumulada durant el procés, detenint-lo i per tant, estalviant energia quan s’ha obtingut el valor d’higienització programat.

El sistema de desinfecció permet escollir com a referència el microorganisme de major risc o termoresistència per a cada tipus d’indústria: E.coli, Listeria, Salmonella, etc., i el nivell apropiat d’higienització , expressat en logaritmes d’inactivació per al microorganisme de referència.

El resultat, un nou concepte d’higienització de ganivets que combina la màxima seguretat, eficàcia i eficiència.

 

Sol·liciti més informació

    CONNECTI AMB NOSALTRES