Notícies, Mimasa

Actualitat

Mimasa presenta el nou programa HACCP pel control i registre dels Punts Crítics del procés d’higienització en túnels i armaris de rentat. Mitjançant una pantalla tàctil i un programa molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar, es controlen els paràmetres clau, alhora que són registrats en una fulla de càlcul.

És ideal per a reports de BRC, IFS, ISO 22000 i altres estàndards de qualitat i seguretat alimentària, ja que aporta la traçabilitat del procés d’higienització.

El programa HACCP és compatible amb qualsevol equip fabricat per Mimasa i, no només pot afegir-se com a una opció als equips nous, sinó que també pot incorporar-se a màquines ja existents. 

Sol·liciti més informació

    CONNECTI AMB NOSALTRES