Actualitat

A partir de l’aprovació del reglament (UE) No 101/2013 de la comissió de 4 de febrer de 2013, Mimasa, Sealed Air i l’IRTA han desenvolupat un innovador equip per a la reducció de la contaminació de superfície en canals de boví.

El sistema de rentat i desinfecció garanteix una important reducció de la contaminació superficial, millorant la seguretat alimentària i perllongant la vida útil. Es realitza en base als principis de l’APPCC i amb un registre per a controlar la traçabilitat canal a canal. 

Connecti amb nosaltres