Mimasa - Empresa - Associacions

Empresa

Associacions

Mimasa col·labora amb diferents associacions, centres tecnològics i grups de treball. Per exemple, forma part d'AMEC (Associació que promou l'exportació i la internacionalització) o Innovacc (Clúster català d'empreses Innovadores al voltant del porcí) i col·labora molt estretament amb el centre tecnològic CENTA.

AMECMimasa
col · labora amb diferents associacions, centres tecnològics i grups de treball.

Per exemple, forma part d'AMEC (Associació que promou l'exportació i la internacionalització) o INNOVACC (Clúster català d'empreses innovadores al voltant del porcí) i col · labora molt estretament amb el centre tecnològic CENTA.

 

INNOVACC


INNOVACC
és l'Associació que representa el clúster del sector carni porcí català i té per objectiu promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.


INNOVACC agrupa a més de 40 empreses del sector carni porcí i serveis auxiliars (més del 60% són PIMES) i a 18 institucions (universitats, ajuntaments, cambres de comerç, centres de recerca, associacions professionals...).

CENTA


El Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA) és una fundació sense ànim de lucre que té com a finalitat contribuir a la modernització i competitivitat de les empreses del sector agroalimentari a través del desenvolupament i aplicació de noves tecnologies dels alimentts i processos alimentaris,

La transferencia tecnológica i la formació en noves tècniques així com la incorporació d'innovacions en tots els àmbits (tecnològics, de serveis, de gestió...etc) relacionats.

Fòrum Carlemany


És una associació sense ànim de lucre que neix a Girona l'any 2003 impulsat per unes 60 empreses, que comparteixen dos grans objectius: l'excel·lència en la gestió empresarial i la millora contínua de les seves empreses.

Per contribuir a l'assoliment d'aquests objectius, es dóna suport a l'intercanvi de coneixements i experiències a través del grups de benchmarking; tècnica de gestió empresarial, que pretén descobrir i definir els aspectes que fan que una empresa sigui més rentable que un altre, per després adaptar el coneixement adquirit a les característiques de la nostra pròpia empresa, més de 200 directius hi participen actualment als diferents grups creats.

Sol·liciti més informació

    CONNECTI AMB NOSALTRES