Productes

Rentadores de caixes

Les rentadores de caixes de Mimasa s'han dissenyat modularment, permetent múltiples configuracions i ajustaments per a cada necessitat específica.

Serie K

Un concepte d’higienització de ganivets i guants, que optimitza el temps i el consum energètic, a més de registrar i documentar tot el procés.

Rentadores de motlles
Les rentadores de caixes de Mimasa s'han dissenyat modularment, permetent múltiples configuracions i ajustaments per a cada necessitat específica.
Rentadora de palets

Mimasa disposa de múltiples solucions per rentar palets, tant en sistemes tipus batch (armaris) com continus, en rentat vertical o horitzontal i per tot tipus de produccions.

Rentadores de racks i perxes
Les rentadores de caixes de Mimasa s'han dissenyat modularment, permetent múltiples configuracions i ajustaments per a cada necessitat específica.
Rentadores de carros i contenidors
Les rentadores de caixes de Mimasa s'han dissenyat modularment, permetent múltiples configuracions i ajustaments per a cada necessitat específica.
Altres rentadores i equips d'higiene
Les rentadores de caixes de Mimasa s'han dissenyat modularment, permetent múltiples configuracions i ajustaments per a cada necessitat específica.
Opcionals

Segons si es tracta d’un túnel, armari o equip a mida i en funció de l’aplicació, les rentadores de Mimasa poden incorporar diferents opcionals tals com sistemes de filtratge automàtics, diferents ...

Equips de neteja per escuma

El sistema de neteja a baixa pressió amb espuma activa ofereix una resposta òptima als requisits actuals d'higiene de les plantes de processament d'aliments.

Tailor-made projects

El sector de la maquinària de rentat i desinfecció ha patit una evolució evident en els últims anys. El que durant molt temps va ser considerat un equipament auxiliar, f...

Connecti amb nosaltres