Automatitzacions

Mimasa pot integrar automatitzacions a tots els seus sistemes de neteja, que milloren l'ergonomia, rentabilitzen la mà d'obra i fan més eficients, els processos productius.

Es poden combinar voltejadors, cintes transportadores, apiladors, paletitzadors i buffers d'acumulació, entre d'altres, per tal d'automatitzar els fluxes de caixes, palets, contenidors i la resta d'elements de manutenció.

Automatizacions
Connecti amb nosaltres