Equips de neteja per escuma

El sistema de neteja a baixa pressió amb espuma activa ofereix una resposta òptima als requisits actuals d'higiene de les plantes de processament d'aliments.

Per què la neteja a través d'espuma a baixa pressió? La baixa pressió assegura la correcta eliminació de les bactèries, doncs evita la formació d'aerosols. D'altra banda, disminueix els temps d'aplicació i els costos de mà d'obra. A diferència de l'alta pressió, no malmet les superfícies ni les màquines, i al mateix temps, millora les condicions de treball, ja que l'operari no ha de suportar pressions elevades. A més, és molt fàcil d'utilitzar i netejar, i té un mínim manteniment.

Equips de neteja per escuma
Connecti amb nosaltres