Opcionals

Segons si es tracta d’un túnel, armari o equip a mida i en funció de l’aplicació, les rentadores de Mimasa poden incorporar diferents opcionals tals com sistemes de filtratge automàtics, diferents sistemes d’escalfament, d’autoneteja, programa de control i registre APPCC, dosificadors de detergent (amb o sense control de conductivitat) i desinfectant, extracció de vapor, automatitzacions, etc.

Opcionals
Connecti amb nosaltres