Sector càrnic

Carni

Per raons geogràfiques i històriques el carni és un sector on Mimasa sempre ha tingut molta presència. I és que els processos tant de fresc com de elaborats utilitzen molts tipus de contenidors i elements de transport que requereixen ser rentats i desinfectats.

Així és estrany trobar un escorxador o sala de desfer, ja sigui de boví, porcí, oví, avícola, etc, que no compti amb un túnel de rentat de caixes com a mínim. I la majoria dells compten amb solucions diverses per al rentat de diversos elements. Des de túnels i armaris de rentat de carros, rentat de palets, rentadores de palots, perxes, estructures, fins a sistemes de rentat i higienització de guants i ganivets, sense oblidar els habituals equips de neteja de superfície per escuma.

Una situació similar es pot trobar en plantes de producció delaborats derivats de la carn, tot i que en aquest cas, la variabilitat de processos és molt més gran i, per tant, els elements a rentar varien molt duna empresa a laltra. Així, a part de rentadores de caixes i safates,  podem trobar túnels i armaris de rentat de carros cutter,  rentadores de palets, armaris i túnels de rentar palots, tota mena de rentadores de contenidors plàstics i dinoxidable,  rentat de perxes o  rentat destructures.

Sales blanques: Una altra zona del procés on Mimasa també pot aportar un elevat valor afegit és a lentrada de les sales blanques o zones dalt risc. Gràcies a la gamma de nebulitzadores desenvolupada els darrers anys, podem garantir la completa desinfecció del producte envasat que hi entra, amb un consum de producte químic un 80% menor  al dels sistemes convencionals.

Amb els anys, Mimasa sha especialitzant en aportar solucions combinades, de manera que una mateixa màquina permet rentar elements diferents dins seu. Un cas molt utilitzat en el sector carni és larmari de rentar palbox, que permet rentar-hi carros cutter, amb una petita adaptació, o els túnels de rentat de carros, on molts dels nostres clients hi renten els contenidors de plàstics i inclús els palets. El fet de tenir uns departaments de projectes i enginyeria amb un equip humà experimentat i dinàmic, així com eines de disseny de darrera generació, ens permet assumir reptes daquesta mena amb total garantia de resultat dhigiene. 

Projectes

Algunes referències

Campofrio
Casa Tarradellas
El pozo
Smithfield
Sadia
Sigma
Connecti amb nosaltres