Sector hortofruticola

Hortofruticola

El sector hortofrutícola es caracteritza per abastir una gran diversitat de productes, la qual cosa el fa ser present en els grans mercats i estar representat per múltiples estructures de producció i comercialització. Els darrers anys, lexportació ha sigut un factor clau per al creixement del sector.

Els estàndards, cada vegada més elevats, i més en el cas de lexportació, juntament amb les noves certificacions i controls que sexecuten, obliguen doncs als productors i distribuïdors a modernitzar la maquinaria i a optimitzar recursos per ser més competitius en el mercat exterior. Així doncs, el sector també està cada vegada més obligat a utilitzar elements de transport reutilitzables com ara caixes plàstiques, pallbox o contenidors, palets plàstics, etc.

En el cas del rentat, sovint el repte no és menor, ja que ens enfrontem a elements amb poca rotació però amb molta càrrega de residus com ara terra, fulles, pedres, etc. que necessiten dun bon sistema de filtratge que eviti aturades constants, obturacions dels injectors, problemes a les bombes, etc.

Mimasa ha instal·lat en els últims anys línies de rentat de caixes, palets, túnels i armaris de rentat de dipòsits amb múltiples programes en funció del nivell de brutícia, a més de sistemes dacumulació, apilat i desapilat, voltejat, etc. Totes les màquines de Mimasa es dissenyen i fabriquen a mida, segons necessitats de cada client. 


Algunes referències

Sodea
Fresh Express
Braga
Bonnysa
Verdifresh
Champinter
Connecti amb nosaltres