Pool i logístic

Pool i logístic

El sector del pool, dedicat al lloguer i gestió d’envasos per al transport de productes, principalment des del proveïdor cap a les grans cadenes de distribució, és un dels grans clients de maquinària de rentat. La raó és molt evident: un pool lloga envasos nets, la qual cosa implica que el seu procés productiu sigui en part el rentat daquests. Així doncs, en un pool, els túnels de rentat de caixes, palets i pallbox formen part de les seves màquines principals de producció.

Les necessitats específiques a las quals ha de donar solució un túnel de rentat per aquest sector són significativament diferenciades de la resta de sectors. Les podem dividir en tres: velocitat, diferents tipus denvasos i etiquetes.

La velocitat de producció, que pot arribar fins les 10.000 caixes per hora en un sol túnel, exigeix que els equips siguin impecables a nivell de disseny, fabricació i embalatge, els materials utilitzats tinguin una gran durabilitat i les màquines estiguin estudiades per tenir un fàcil accés i manteniment. El percentatge derror ha de ser extremadament baix ja que cada minut de parada es tradueix en molts envasos sense rentar.

Els pools gestionen un gran número de referències denvasos: caixes plegables, caixes encaixables, caixes rígides, mitges caixes, contenidors plàstics, palets, mitjos palets... Molt sovint aquestes referències arriben mesclades, de manera que el túnel de rentat ha de ser capaç de rentar aquests elements sense classificar. Els túnels de Mimasa utilitzen un enginyós sistema de guiatge que permet el rentat de diferents altures mesclades amb absoluta fiabilitat.

Les etiquetes han sigut i segueixen essent el gran cavall de batalla dels pools. Sovint els envasos apareixen plens de tot tipus detiquetes, de diferents materials, amb diferents coles i en diferents posicions de la caixa o contenidor. Mimasa ha desenvolupat una solució fiable, sense consum daigua, sense necessitat de canviar peces per desgast continuadament i amb una garantia de resultat. Això ha sigut possible gràcies a molts anys de treball, proves i col·laboració amb els nostres clients, per desenvolupar un sistema que combina impacte, projecció i filtració que aconsegueix eliminar les etiquetes. La solució va ser provada en condicions reals i ja està treballant en vàries unitats de les que shan fabricat últimament.

Si bé és cert que aquestes problemàtiques són molt pròpies dels pools, les etiquetes són un problema per moltes empreses de diversos sectors i les velocitats de producció són cada dia majors pel rentat de caixes, palets i contenidors plàstics, ja que moltes plantes productives daliments, acaben instal·lant centres logístics de recepció i neteja denvasos com si es tractés duna plataforma dun pool. 


Algunes referències

Rexam
Conway
Ibarreta
Rentokil Initial
Ifco
Logifruit
Connecti amb nosaltres